Др Милош Јончић

Научни сарадник

Др Милош Јончић је почео да ради у Институту за међународну политику и привреду 2011. године. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду, на смеру Међународно право. Основне области његових академских интересовања су међународни положај цивилног становништва у оружаним сукобима, међународни положај рањеника и болесника, међународни положај ратних заробљеника, право оружаних сукоба, системи међународне безбедности. Завршио је више курсева из уже научне области којом се бави. Приредио је као коуредник зборнике Спољна политика Србије и заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније и Србија, регион и Европска унија. У оквиру пројекта код Министарства спољних послова урадио је више анализа, самостално или у сарадњи са колегама, из различитих области међународног права и међународних односа. Учествовао је на више међународних и домаћих научних конференција и скупова са тематиком међународног права и међународних односа. Милош је докторирао је на Правном факултету Универзитета у Београду са дисертацијом Међународноправна заштита цивилног становништва у оружаним сукобима.

mjoncic@diplomacy.bg.ac.rs