Др Анђела Ђукановић

Научни сарадник

Анђела Ђукановић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2011. године. Основне области њеног академског интересовања су људска права, а посебно европски стандарди заштите људских права. Анђела је завршила магистарске студије на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године у области међународног јавног права и одбранила са одликом магистарску тезу Забрана ретроактивности кривичног закона у пракси Европског суда за људска права. Докторирала је 2016. године на Правном факултету Универзитета у Београду са одликом на тему Европски стандарди у области биомедицине – право на интегритет личности.

andjela@diplomacy.bg.ac.rs