Др Анђела Ђукановић

Анђела Ђукановић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2011. године. Основне области њеног академског интересовања су људска права, а посебно европски стандарди заштите људских права.

Завршила је магистарске студије на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године у области међународног јавног права и одбранила са одликом магистарску тезу Забрана ретроактивности кривичног закона у пракси Европског суда за људска права.

Докторирала је 2016. године на Правном факултету Универзитета у Београду са одликом на тему Европски стандарди у области биомедицине –право на интегритет личности.

e-mail:
andjela@diplomacy.bg.ac.rs