Лео МАТЕС (1962–1972)

Лео Матес је завршио гимназију и студирао техничке науке у Загребу. Током гимназијских дана учествовао је у револуционарном омладинском покрету, а за време студија био један од руководилаца студентског покрета на Свеучилишту у Загребу. Матес постаје 1937. године  члан ЦК Савеза комунистичке омладине Југославије и секретар Покрајинског комитета Савеза комунистичке омладине Југославије за Хрватску. Након окупације Југославије, у априлу 1941. године, као члан Месног комитета КПЈ за Загреб организује илегалну штампу до почетка 1942. године, када се придружује Народноослободилачкој војсци Југославије у којој је обављао више важних дужности. Након завршетка Другог светског рада био је главни уредник Танјуга, а потом дипломата – саветник амбасаде ФНР Југославије у Лондону, амбасадор Југославије у САД и стални представник Југославије у Уједињеним нацијама. Од краја 1958. до 1961. године био је генерални секретар председника Југославије, а након тога помоћник секретара спољних послова СФРЈ. Лео Матес је словио за познатог стручњака за међународне односе и објавио је више научних монографија, од којих су најзначајније Несврстаност и Политика суперсила и оружје. Матес је у више наврата био одликован високим југословенским и иностраним одликовањима.