Међународна политика

2022

Међународна политика бр. 1184, јануар – април 2022.

САДРЖАЈ

Богдан СТОЈАНОВИЋ, Ненад СПАСОЈЕВИЋ
Безбедност воде као чинилац еколошке безбедности и елемент сукоба у региону Блиског истока и Северне Африке

Невена СТАНКОВИЋ
Будућност односа Европске уније и Народне Републике Кине – могући сценарији –

Мирјана Б. МИЛЕНКОВИЋ
Регионалне безбедносне иницијативе и НАТО и ЕУ безбедносни концепти – случај држава Западног Балкана

Сава МИТРОВИЋ
Економске интеграције на Западном Балкану – припрема за чланство у ЕУ или замена за чланство?

Наташа СТАНОЈЕВИЋ
Развојни ефекти „Инвестиционог оквира за Западни Балкан”

Нада М. РАДУШКИ
Влашко-румунско питање и спољнополитички односи Републике Србије и Републике Румуније

Мира ШОРОВИЋ, Зоран ДАБЕТИЋ
Историјске детерминанте Закавказја: студија случаја Азербејџана

ПРИКАЗИ

Данило БАБИЋ
Rajiv Bhatia, India–Africa Relations Changing Horizons

Jovana BLEŠIĆ
Sanja Jelisavac Trošić & Jelica Gordanić (eds):
International Organisations and States’ Response to COVID-19