Библиотека

Библиотека Института за међународну политику и привреду је једна од највећих специјализованих библиотека за међународне односе. Она садржи више од 150.000 библиотечких јединица (књиге, периодика и документа).

Рад библиотеке обухвата библиотечку обраду монографија, периодике и докумената и подаци се налазе у три базе података. Библиотека је јавна и њени корисници су научни радници из свих института, професори универзитета, студенти, запослени у јавној управи, као и други којима су потребни подаци из области међународних односа. Библиотека има приступ најважнијим светским базама података и електронским часописима.

Библиотека је састављена од Општег фонда и депозитарних библиотека:

 • Општи фонд,
 • Документација међународних организација,
 • Европски документациони центар и
 • Библиотека NATO

Радно време: 10-16 h

ОПШТИ ФОНД (књиге, периодика и приручници):

Општи фонд садржи:

 • базу података са више од 32.000 записа,
 • монографије из области међународног права,
  међународних политичких и економских односа,
 • стране и домаће часописе из 46 земаља и
 • електронске часописе.

Више од 100 наслова је доступно у просторијама Библиотеке.
Неки од њих су:

 • Southeast European and Black Sea Studies,
 • American Journal of International Law,
 • Foreign Affairs,
 • Economie et Statistique,
 • Foreign Policy Review,
 • International Politik,
 • The International Spectator,
 • Politique étrangère,
 • Social Science Japan Journal,
 • Südost-Europa.

Поред овога, Библиотека има 318 речника на 20 разних језика.

Депозитарна библиотека Уједињених нација

Депозитарна библиотека УН је формирана 1948. године и садржи већину штампаних материјала Уједињених нација и њених органа (оргиналне документе са заседања), комисија и специјализованих агенција (Економска комисија за Европу, Економска комисија за Азију и Пацифик, Економска комисија за Африку, Економска комисија за Латинску Америку, Комисија за међународно право, UNCTAD, WТО, ILO и друге).

Може се наћи и следеће:

 • UN Yearbook,
 • World Economic and Social Survey,
 • Statistical Yearbook,
 • Yearbook of International Law Commission,
 • Treaty Series.

Поред докумената фонд Светске трговинске организације (СТО) садржи и следеће:

 • World Investment Directory,
 • Annual Report.

у оквиру документације Организације за европску безбедност и сарадњу (OEБC) могу се наћи документа и периодична издања као што су:

 • Annual Report,
 • Newsletter.

Европски документациони центар

Европски документациони центар је депозитарна библиотека Европске уније од 1968. године.
Центар сачињавају публикације Европске уније, укључујући и прописе ЕУ од оснивања до данас.
Поред монографија и периодике у Центру се може наћи и:

 • Official Journal of the European Communities,
 • European Court Reports: Reports of the European Community Staff Cases,
 • Bulletin of the European Union,
 • Reports of the Cases before the Court of Justice and the Court of the First Instance,
 • General Report on the Activities of the European Union.

Библиотека NATO

Библиотека NATO је званична депозитарна библиотека за Србију од 2002. године и обухвата неке јавне публикација ове организације као што су следеће:

 • NATO Handbook,
 • NATO Update,
 • Basic Texts,
 • Basic Fact Sheets,
 • Ministerial Communiqués,
 • Fellowships Reports,
 • Standardization Agreements.

Електронски часописи:

Циљеви Конзорцијума библиотека за обједињену набавку су следећи:

 • прибављање научних информација из страних извора
 • прелаз са штампане на електронску форму издања
 • бољи приступ електронским информацијама

Број часописа: 14.000
Ограничење: коришћење може бити ограничено на период од 6 месеци до 3 године. Такође, постоји забрана копирања целих бројева часописа.
Начини претраживања: по предмету, речи из предмета, ИССН броју или садржини.
Резултати претраживања се могу штампати или послати електронском поштом.

Ово је електронска услуга за приступ 12 база података. Неке од њих су из области економије. Текстови су објављени у целости од 1960.
Број часописа: 6935
Ограничење: коришћење може бити ограничено на период 6 месеци до 3 године.
Начини претраживања: по предмету, аутору, наслову.
Резултати претраживања се могу штампати или послати електронском поштом.

Следеће базе података су доступне:

 • ProQuest Applied Science and Technology
 • ProQuest Computing
 • ProQuest Telecommunications
 • ProQuest General Science
 • ProQuest Career and Technical Education
 • ProQuest Social Science
 • ProQuest Education Journals
 • ProQuest ABI Trade and Industry
 • ProQuest Agriculture Journals
 • ProQuest Nursing Journals

Број часописа: 3.800
Ограничење: коришћење може бити ограничено на период од 6 месеци до 3 године. Такође, постоји забрана копирања целих бројева часописа.
Начини претраживања: по предмету, аутору, наслову.
Резултати претраживања се могу штампати или послати електронском поштом.

Број часописа: 300
Ограничење: забрана копирања целих бројева часописа.
Начини претраживања: по предмету, аутору, наслову.
Резултати претраживања се могу штампати или послати електронском поштом.

Број часописа: 626
Ограничење: Провера IP адресе. Такође, постоји забрана копирања целих бројева часописа.
Начини претраживања: по предмету, аутору, наслову.
Резултати претраживања се могу штампати или послати електронском поштом.

Број часописа: 170
Ограничење: забрана копирања целих бројева часописа.
Начини претраживања: по предмету, аутору, наслову.
Резултати претраживања се могу штампати или послати електронском поштом.

Електронски часописи из области менаџемента, библиотекарства и техника.
Број часописа: 135
Ограничење: Приступ путем корисничког имена и шифре, који су јединствени
за сваки факултет у Србији.
Начини претраживања: по предмету, аутору, наслову.
Резултати претраживања се могу штампати или послати електронском поштом.

Број часописа: 663
Ограничење: забрана копирања целих бројева часописа.
Начини претраживања: по предмету, аутору, наслову.
Резултати претраживања се могу штампати или послати електронском поштом.

Број часописа: 1.400
Ограничење: Корисници морају послати захтев електронском поштом са одобрене адресе како би добили IP број и шифру од издавача. Онда, могу добити текст који им је потребан у PDF формату.
Начини претраживања: по предмету, аутору, наслову.
Резултати претраживања се могу штампати или послати електронском поштом.

Индекс цитата на српском за друштвене науке.
Број часописа: 59
Ограничење: све операције као код пуне верзије нису доступне on-line. Коришћење је бесплатно у Народној библиотеци Србије, а време коришћења мора да се назначи унапред.
Начини претраживања: једноставно и напредно претраживање
Резултати претраживања се могу штампатили или слати електронском поштом.

Контакт:

Гордана Терзић, руководилац библиотеке
gordana@diplomacy.bg.ac.rs
Тел: +381 11 33.73.320