Уврштавањем часописа „Европско законодавство“ у Директоријум часописа са отвореним приступом (DOAJ), Институт за међународну политику и привреду испунио је циљ из Плана трансформације о повећању међународне видљивости свих часописа.

Постигнути резултат потврђује посвећеност уредништва подизању квалитета  часописа „Европско законодавство“.