Пријемом волонтера започет је шеснаести циклус Програма краткорочног волонтирања на Институту за међународну политику и привреду.

Званичном пријему волонтера присуствовали су директор, заменик директора Института, секретар, председница Научног већа, руководилац волонтера и ментори. Током пријема, четворо волонтера, изабраних путем редовног јавног конкурса, имало је прилике да се упозна са Правилником о волонтирању и планом и програмом активности на којима ће бити ангажовани.

Волонтирање ће бити реализовано у периоду од 18. септембра до 05. децембра 2023. године.