Др Александра Тошовић-Стевановић, научни сарадник Института за међународну политику и привреду, учествовала је на међународном научном конгресу под називом XVII EAAE Congress “AgriFood Systems in a Changing World: Connecting Science and Society”, у организацији European Association of Agricultural Economists – EAAE Congress Rennes, у граду Рен, у Француској, у периоду од 29.08.-01.09.2023. године. Александра је представила рад “Embeddedness, Sustainable Practices and Economic Performance in Farm Succession: The Case of SmallScale Farming in Eastern Europe”.

На конгресу је учествовало 1.000 истраживача, од чега је 600 излагало своје радове. Учесници конгреса били су уважени професори и истраживачи из Француске, Немачке, Америке, Пољске, Украјине, Руске Федерације, Италије, Румуније, Кине, Јапана, Индије, Турске, Србије и многих других земаља.