ОБАВЕШТЕЊЕ – часопис Међународни проблеми

224

Почев од броја 1  за 2022. годину часопис Међународни проблеми биће објављиван ИСКЉУЧИВО на енглеском језику.

У складу са овом одлуком, редакција ће за поступак рецензирања прихватати само радове писане на енглеском.