Др Невена Станковић, истраживач-сарадник Института за међународну политику и привреду, одржала је предавање „Усклађивање спољне политике Републике Србије и Заједничке спољне и безбедносне политике ЕУ у контексту Лисабонског уговора”, у оквиру редовног месечног Семинара ИМПП који разматра актуелна питања из области међународних односа, спољне политике, међународног права, безбедносних студија и међународне економије.