Вања Павићевић, истраживач-приправник Института за међународну политику и привреду и докторанд Правног факултета Универзитета у Београду, била је током јула полазник Хашке академије за међународно право. Реномирани професори и водећи светски стручњаци међународног права (судије, адвокати, правни саветници) обрађивали су следеће теме: имунитет представника државе, арбитражно решавање спорова између инвеститора и државе, право државе на самоодбрану, биодиверзитет и климатске промене, итд, док је посебан осврт дат међународном праву културног наслеђа и уметности међународног права. У оквиру програма Академије за унапређење знања о методологији и писању докторских дисертација, Вања је представила свој докторски пројекат на радионици. Академија је такође организовала посету Mеђународном суду правде, током изрицања пресуде, као и посете изабраним дипломатским представништвима.