Институт за међународну политику и привреду је за све запослене организовао обуку и полагање теста из области пружања прве помоћи на радном месту у складу са одредбама Правилника о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи (Службени гласник РС, бр. 109/2016).