На конститутивној седници Управног одбора Института за међународну политику и привреду, именованог Решењем Владе Републике Србије од 27. децембра 2018.године, за заменика председника Одбора изабрана је др Анђела Ђукановић, научни сарадник Института. Поред тога, Управни одбор усвојио је Извештај о раду Института за 2018. годину и донео Програм и план рада Института за 2019. годину.

Поред чланова Управног одбора, директора Института и помоћника директора за стручне, административне и техничке послове, седници је присуствовао и државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја проф. др Владимир Поповић.

Након седнице Управног одбора одржан је састанак колектива Института, на коме је државни секретар представио запосленима чланове новог Управног одбора, а директору Института, проф. др Браниславу Ђорђевићу, упутио честитке у поводу првог дана новог мандата на функцији директора.