N°.  64 /2018
Садржај

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПИТАЊА

СЛОБОДАН ЗЕЧЕВИЋ
ПРЕУТЕМЕЉЕЊЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ЗАКОНОДАВСТВО

ДРАГАН ЈОВАШЕВИЋ
УСЛОВНИ ОТПУСТ У ЕВРОПСКОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ

ВЛАДИМИР МИЛЕТИЋ
МАЛОЛЕТНИЧКО КРИВИЧНО ЗАКОНОДАВСТВО У ШВАЈЦАРСКОЈ КОНФЕДЕРАЦИЈИ

ФИНАНСИЈЕ

ВЛАДИМИР ЧОЛОВИЋ
СТАТУС ДИСТРИБУТЕРА ОСИГУРАЊА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

СЛАВКО ВУКША, БРУНО ЂУРАН, СРЕЋКО БАЧЕВАЦ
ФИНАНСИЈСКО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ИЛИ САНАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

ЕКОЛОГИЈА

ДРАГОЉУБ ТОДИЋ, ЈЕЛЕНА ТОДИЋ
МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА, ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

САОБРАЋАЈ

ИРИС БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ
ЕВРОПСКИ СИСТЕМ ЗА СИГУРНОСТ ПЛОВИДБE

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

ДИЈАНА САВИЋ БОЖИЋ
ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА КАО ДЕО РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ДАРКО ГОЛИЋ, ЈОКО ДРАГОЈЛОВИЋ
ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА – ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ И ИСКУСТВА

СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

ДУШКО ДИМИТРИЈЕВИЋ
ЕВРОПСКИ ПРАВНИ ОКВИРИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ТЕРОРИЗМА

БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАМБЕНА ПОЛИТИКА

ВЛАДО РАДИЋ, НИКОЛА РАДИЋ
СТРАНА УЛАГАЊА У ОДБРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ СРБИЈЕ – ПОЛИТИЧКЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ У КОНТЕКСТУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

МАЈА ЋИРИЋ, ЈЕЛЕНА МАТИЈАШЕВИЋ-ОБРАДОВИЋ
ЗАШТИТА РАЊИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА И СТАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У СРБИЈИ У ОДНОСУ НА ЕВРОПСКУ УНИЈУ

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА

КАТАРИНА РАДОЈКОВИЋ ИЛИЋ
ПОСТУЛАТИ EВРОПСКЕ ОБРАЗОВНЕ ЈЕЗИЧКЕ ПОЛИТИКЕ И НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

ЉУДСКА ПРАВА

ЖАРКО РАДИЋ
УПОТРЕБА РОДНО ОСЕТЉИВОГ ЈЕЗИКА У УНУТРАШЊЕМ ПРАВУ И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

СУДСКА ПРАКСА

АНЂЕЛА ЂУКАНОВИЋ
ПИТАЊЕ СУРОГАТ МАТЕРИНСТВА У ПРАКСИ СУДА ПРАВДЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ



Старији бројеви

Европско законодавство” је часопис из области примењених истраживања у коме се објављују резултати континуираних проучвања законодавства Европске уније. Центар за европско законодавство Института за међународну политику и привреду годинама се бави овом темом, систематски проучавајући и анализирајући усвојена правна и институционална решења која су од важности за интересе Србије. Институт је депозитар званичне документације Европске уније која представља основу за студије и анализе објављене у овом часопису.

Аутори прилога су стручњаци за одређене гране права који долазе из научних, судских, државних и пословних кругова. Стручни надзор над пројектом врши Научно веће Института за међународну политику и привреду.

Структура часописа је прилагођена потребама корисника који долазе из области судства, администрације и индустрије и баве се европским законодавством. Часопис излази тромесечно и садржи следеће сталне рубрике:

- Законодавство на снази
- Из праксе Европског суда правде
- Тумач европског законадавства
- Вести из Европске уније
- Анекси

Упутства за ауторе >>>

Уређивачка политика >>>



Главни и одговорни уредник:

Др Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
E-mail: dimitrijevic@diplomacy.bg.ac.rs



Заменик главног и одговорног уредника:

Проф. др Добрица ВЕСИЋ
E-mail: dobrica@diplomacy.bg.ac.rs



Секретар:

Др Ненад ВАСИЋ
E-mail: nenadv@diplomacy.bg.ac.rs



УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Проф. др Владимир ЧОЛОВИЋ, Институт за упоредно право, Београд
Проф. др Владимир ГРЕЧИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Драгољуб ТОДИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Перо ПЕТРОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Јован ЋИРИЋ, судија Уставног суда Републике Србије
Др Драган ПЕТРОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Анђела ЂУКАНОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Мср Невена СТАНКОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Милош ЈОНЧИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд


ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Проф. Др Филип КЛАРЕ, Универзитет Монтескје у Бордоу, Француска
Др Ченг Веидонг, Институт за европске студије Кинеске академије друштвених наука
Др Андрш Г. ИНОТАЈ, Европска комисија, Брисел, Белгија и Mathias Corvinus Collegium, Будимпешта, Мађарска
Проф. др Маја Костић, Правни факултет Универзитета Црне Горе у Подгорици
Проф. др Светомир Шкарић, Правни факултет Јустинијан Први, Универзитета Свети Ћирило и Методије у Скопљу, Македонија
Проф. др Гордана Илић-Гасми, Универзитет Сингидунум у Београду
Проф. др Бранко Ракић, доцент, Правни факултет у Београду
Др Татјана Јевремовић-Петровић, доцент, Правни факултет у Београду, Институт за међународну политику и привреду
Проф. др Златко Стефановић, Правни факултет Универзитет Унион у Београду
Др Малинка Ристевска Јорданова, Институт за европска политика, Скопље, Македонија
Др Саша Мрдуљаш, Институт друштвених знаности “Иво Пилар”, Загреб, Рeгионални центар Сплит, Хрватска
Др Дан ЛАЗЕА, Нови европски колеџ, Институт за напредне студије, Букурешт
Др Иринеуш БИЛ, Амикус Еуропеа, Варшава, Пољска
Љубов ПАНАЈОТОВА, Европски институт, Софија
Др Јоргос ЛЕВЕНТИС, Универзитет Уједињених нација, Форум за међународну безбедност, Левкозија, Кипар
Др Михаил М. ЛОБАНОВ, Економски институт, Руска академија наука, Москва
Проф. Др Јоаким БЕКЕР, Инситут за међународну економију и развој, Бечки универзитет за економију и бизнис ,Vienna University of Economics and Business Administration, Austria
Др Милош Шолаја, Центар за међународне односе, Бања Лука, РепубликаСрпска, Босна и Херцеговина
Др Благоје Бабић, Институт за међународну политику и привреду, Београд



За све даље информације обратите се Сектору за издаваштво у оквиру Института:

Mакедонска 25
11000 Београд
п. преградак 413
тел:  +381 11 3373 824
факс: +381 11 3373 835 или 3373 832
e-mail: iipe@diplomacy.bg.ac.rs