Институт за међународну политику и привреду

Македонска 25, 11103 Београд
Централа: +381 11 3373.633
e-mail: iipe@diplomacy.bg.ac.rs
Сајт: www.diplomacy.bg.ac.rs
Директор

проф. др Бранислав Ђорђевић
телефон: +381 11 3373.824 телефон: +381 11 3373.825 / факс: +381 11 3373.835


Помоћник директора за научноистраживачку делатност

Др Срђан Кораћ
телефон: +381 11 3373.825


Помоћник директора за стручне, административне и техничке послове

Јованка Калембер
телефон: +381 11 3373.886


Секретар Института

Милица Вранеш-Илић
телефон: +381 11 3373.825


Односи с јавношћу

Др Марко Новаковић
e-mail: marko@diplomacy.bg.ac.rs
телефон: +381 11 3373.825 / +381 60 5678118