Нове књиге

Назив:
Употреба силе у међународним односима

Аутор:
Жаклина Новичић (ур.)


Година: 2018.
Страна: 286
Повеѕ: броширано

Књига у електронском формату...

Назив:
УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ, МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

Аутор:
Драгољуб Тодић


Година: 2018.
Страна: 372
Повеѕ: броширано

Више о...

Назив:
КОНСТРУКТИВНА И КРЕАТИВНА ДЕСТРУКЦИЈА – у економији и менаџменту–

Аутор:
Добрица Д. Весић


Година: 2018.
Страна: 222
Повеѕ: броширано

Више о...

Назив:
Будућност сарадње Кине и Србије

Уредила:
Ивона Лађевац


Година: 2018.
Страна: 150
Повеѕ: броширано

Више о...

Назив:
СРБИЈА И СВЕТ У 2017. ГОДИНИ

Уредили:
др Душан Пророковић, др Владимир Трапара


Година: 2018.
Страна: 244
Повеѕ: броширано

Више о...

Назив:
Краљевина СХС и Совјетска Русија (СССР) 1918–1929

Аутор:
др Драган Петровић


Година: 2018.
Страна: 402
Повеѕ: броширано

Више о...

Назив:
ЕКОНОМИЈЕ БАЛКАНСКИХ ЗЕМАЉА НА ПОЧЕТКУ XXI ВЕКА

Уредник:
Ивана Божић Миљковић


Година: 2018.
Страна: 2004
Повеѕ: броширано

Више о...

Назив:
Kosovo: sui generis or precedent in international relations

Уредник:
Душан Пророковић


Година: 2018.
Страна: 344
Повеѕ: тврд повез

Књига у електронском формату...

Назив:
БИБЛИОГРАФИЈА ИЗДАЊА 1947–2017

Ауторке:
Гордана Терзић
Ана Вукићевић


Година: 2017.
Страна: 83
Формат: PDF

Књига у електронском формату...

Назив:
Initiatives of the 'New Silk Road' - Achievements and Challenges

Приредили:
Duško Dimitrijević, Huang Ping

Година: 2017.
Страна: 530
Повез: броширано

Више о...

Назив:
СПАЈАЈУЋИ ИСТОК И ЗАПАД – Споменица професора Предрага Симића

Приредила:
др Јасминка Симић

Година: 2017.
Страна: 624
Повез: тврд повез

Више о...

Назив:
Међународно јавно право и међународни односи – БИБЛИОГРАФИЈА 1834–2016.

Аутори:
Ђорђе Лопичић,
Јелена Лопичић Јанчић,
(прир.),

Година: 2017.
Страна: 912
Повез: тврд повез

Више о...

Назив:
Балканска мигрантска рута: између политике права и безбедности

Аутори:
Слободан Јанковић,
Зоран Павловић,
Драгана Дабић

Година: 2017.
Страна: 406
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Краљевина Југославија и СССР 1935–1941

Аутор:
Драган Петровић

Година: 2017.
Страна: 496
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Сузбијање сиромаштва у земљама у развоју

Аутор:
Ана Пантелић

Година: 2017.
Страна: 369
Повез: тврд повез

Више о...

Назив:
YOUTH PERSPECTIVES IN THE UNITED EUROPE

Аутори:
др. Михајло Вучић,
др. Марко Новаковић

Година: 2017.
Страна: 321
Формат: CD - PDF

Књига у електронском формату...

Назив:
Ванредне ситуације и савремени трендови развоја система заштита

Аутор:
Александар Јазић

Година: 2017.
Страна: 128
Повез: броширано

Више о...

Назив:
ВРЕМЕ „РЕСЕТОВАЊА“ - Односи Русије и Сједињених Држава у периоду од 2009. до 2012. године

Аутор:
Владимир Трапара

Година: 2017.
Страна: 413
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Нови свет и Европа: Од почетка процеса глобализације до глобалне финансијске и миграционе кризе

Аутор:
Иван Дујић

Година: 2017.
Страна: 321
Повез: броширано

Више о...

Назив:
SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS AND CHALLENGES IN THE CONTEMPORARY WORLD

Аутор:
Edited by Branislav ĐORĐEVIĆ, Taro TSUKIMURA and Ivona LAĐEVAC

Година: 2017.
Страна: 264
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Евро и монетарна интеграција Европе

Аутор:
Љубомир Шубара, Миленко Џелетовић

Година: 2017.
Страна: 436
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Danube and the New Silk Road

Аутор:
Душко Димитријевић (ур.)

Година: 2016.
Страна: 560
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Савремени међународни економски и правни поредак

Аутор:
Сања Јелисавац Трошић (ур.)

Година: 2016.
Страна: 330
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Предузетништво и предузетнички менаџмент

Аутор:
Добрица Д. Весић

Година: 2016.
Страна: 328
Повез: тврд повез

Више о...

Назив:
Утицај војне неутралности Србије на безбедност и стабилност у Европи

Аутор:
Срђан Кораћ

Година: 2016.
Страна: 284
Повез: броширано

Књига у електронском формату...

Назив:
Србија и Европска унија – припреме за преговоре о поглављима 23 и 24

Аутор:
Александар Јазић, Слободан Јанковић, Драган Ђукановић

Година: 2016.
Страна: 206
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Сарадња држава чланица Европске уније у области цивилне заштите

Аутор:
Александар Јазић

Година: 2016.
Страна: 138
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Студије и огледи из међународног права, међународних односа и дипломатије

Аутор:
Ђорђе Н. Лопичић

Година: 2016.
Страна: 260
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Управљање финансијама јавног сектора

Аутор:
Миленко Џелетовић

Година: 2016.
Страна: 306
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Дипломатија и култура Србије: стање и перспективе

Аутор:
Видоје Голубовић и Бранислав Ђорђевић

Година: 2016.
Страна: 596
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Међународноправни субјективитет Европске уније

Аутор:
Ивона Лађевац

Година: 2016.
Страна: 100
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Балкан на постхладноратовском раскршћу (1989-2016)

Аутор:
Драган Ђукановић

Година: 2016.
Страна: 208
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Globalized World: Advantage or Disadvantage

Приређивач:
Branislav ĐORĐEVIĆ, Taro TSUKIMURA and Ivona LAĐEVAC

Година: 2016.
Страна: 168
Повез: броширано

Више о...

Назив:
СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА – ПОГЛЕД ИЗ СРБИЈЕ

Приређивач:
Жаклина Новичић и Анђела Ђукановић

Година: 2015.
Страна: 330
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Савремени тероризам

Приређивач:
Бранислав Ђорђевић

Година: 2015.
Страна: 520
Повез: Тврди повез

Више о...

Назив:
Услуге од општег економског интереса у Европској унији

Аутор:
Далиборка Петровић

Година: 2015.
Страна: 184
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Енергетска политика Русије

Аутор:
Драган Петровић и Ана Јокић

Година: 2015.
Страна: 240
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Историја дипломатије

Аутор:
Давид Ђ. Дашић

Година: 2015.
Страна: 840
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Односи између Европске уније и Руске Федерације – крај XX и почетак XXI века –

Аутор:
Ана Јовић-Лазић

Година: 2015.
Страна: 384
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Србија, регион и Европска унија, зборник радова

Приређивачи:
Драган Ђукановић, Александар Јазић и Милош Јончић

Година: 2015.
Страна: 380
Повез: броширано

Више о...

Назив:
ЕВРОПСКА УНИЈА - најуспешнија интерграционистичка политика Европе

Аутор:
Брано Миљуш

Година: 2015.
Страна: 320
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Преговори у оквиру ГАТT и СТО

Аутор:
Сања Јелисавац -Трошић

Година: 2015.
Страна: 342
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Најважнија међународна питања у 21. веку: перспективе Јапана и Европе, зборник радова

Приређивач:
Таро Цукимура, Ивона Лађевац

Година: 2015.
Страна: 178
Повез: броширано

Више о...

Назив:
Регионализам и помирење, зборник радова

Приређивач:
Душко Димитријевић, Ана Јовић-Лазић, Ивона Лађевац

Година: 2014.
Страна: 159
Повез: броширано

Више о...

Назив:
The Old and the New World Order - between European integration and the historical burdens

Приређивач:
Душко Димитријевић

Година: 2014.
Страна: 732
Повез: тврди повез

Више о...

Назив:
POSSIBILITIES AND PERSPECTIVES FOR FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN THE REPUBLIC OF SERBIA, collection of papers

Приређивач:
Перо Петровић

Година: 2014.
Страна: 589
Повез: тврди повез

Више о...

Назив:
ЕВРОПСКА УНИЈА И ЗАПАДНИ БАЛКАН, зборник радова

Приређивачи:
Драган Ђукановић и
Владимир Трапара

Година: 2014.
Страна: 595
Повез: тврди повез

Више о...

Назив:
КАВКАЗ ПОВЕЗНИЦА ЕВРОПЕ И АЗИЈЕ: ЕТНИЧКИ, ПОЛИТИЧКИ И ЕКОНОМСКИ САДРЖАЈИ; ИНТЕРЕСИ СРБИЈЕ

Aутор:
Невенка Јефтић Шарчевић

Година: 2014.
Страна: 134
Повез: броширано

Више о...

Назив:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА И РЕПУБЛИКА СРПСКА – СТАРИ И НОВИ ПОЛИТИЧКИ ИЗАЗОВИ, зборник радова

Приређивачи:
Слободан Наградић,
Ивона Лађевац и
Тијана Кецмановић
Година: 2014.
Страна: 260
Повез:

Више о...

Назив:
SERBIA IN THE DANUBE REGION IN THE 21st CENTURY, collection of papers

Приређивачи:
Драган Петровић и
Невенка Јефтић Шарчевић

Година: 2014.
Страна: 230
Повез:

Више о...

Назив:
ГЛОБАЛНА МОНЕТАРНА КРИЗА И НОВИ ГЕОПОЛИТИЧКИ И ФИНАСИЈСКИ ОДНОСИ У СВЕТУ

Aутори:
Слободан Комазец и
Драган Петровић

Година: 2014.
Страна: 252
Повез:

Више о...

Назив:
АЛБЕРТ ВАЈС (1905–1964): ЖИВОТ И ДЕЛО

Aутор:
Јелена Ђ. Лопичић Јанчић

Година: 2014.
Страна: 271
Повез:

Више о...

Назив:
ГЕОПОЛИТИКА БАЛКАНА

Aутор:
Драган Петровић

Година: 2014.
Страна: 360
Повез: тврди повез

Више о...

Назив:
ПРИДРУЖИВАЊЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Aутори:
Драгољуб Тодић,
Владимир Грбић и
Мирослав Антевски

Година: 2014.
Страна: 280
Повез: броширано

Више о...

Назив:
СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УТВРЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА СРБИЈЕ У САВРЕМЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА

Приређивачи:
Марко Николић и
Драгољуб Тодић

Година: 2014.
Страна: 1028
Повез: тврди повез

Више о...

Назив:
РЕФОРМА СИСТЕМА САМОУПРАВЕ У ДРЖАВАМА ВИШЕГРАДСКЕ ГРУПЕ

Aутор:
Александар Јазић

Година: 2014.
Страна: 360
Повез: тврди повез

Више о...

Назив:
ТЕРОРИЗАМ—МЕЂУНАРОДНИ ПОГЛЕД

Aутор:
Мина Зиројевић Фатић

Година: 2014.
Страна: 364
Повез: тврди повез

Више о...Књиге објављене претходних година


Књиге можете набавити куповином у књижари Службеног гласника
(пословна зграда ИМПП, Македонска 25, 11003 Београд
радно време: 8-20 часова; суботом: 9-19 часова, тел. +381 11 30 60 212).

 

Такође, књиге можете поручити и преко следећих овлашћених дистрибутера:


BOOK BRIDGE
е-mail: bookbridge@bookbridge.rs
телефон:    +381 (0) 11 344 99 66
+381 (0) 11 344 99 67
+381 (0) 11 344 99 68

 

Добра књига
e-mail: info@dobra-knjiga.com
телефон:   +381 (0)11 24 02 222
+381 (0)11 24 55 026
+381 (0)11 24 02 187
+381 (0)65 22 33 763

Хоризонт прес
e-mail: jankovicd@sbb.rs
телефон:  +381 (0)11 2658 339

Корисна књига
е-mail: office@korisnaknjiga.com
телефон:  +381 (0)11 3463 072
+381 (0)60 346 30 72

МЦ Мост
e-mail: info@knjžara.com
телефон:    +381 (0) 11 263 3914

 

Неолибрис
е-mail: office@neolibris.rs
телефон: +381 (0)11 3231 244

 

Serbica books
телефон: +381 (0) 21 468 321

 

BookTrade D.o.o
Booksellers & Subscription Agents

П.ФАХ 56
11070 Београд / Србија
е-mail: anabooktrade@gmail.com

сајт: http://www.booktrade.in.rs
телефон: +381 (0)63 658 599